سرپرست اداره پرستاری فسا از پرستاران جهت شرکت در انتخابات نظام پرستاری دعوت کرد

سرپرست اداره پرستاری فسا از پرستاران جهت شرکت در انتخابات نظام پرستاری دعوت کرد

در آستانه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری، سرپرست اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا در پیامی، از جامعه بزرگ پرستاری جهت شرکت در این انتخابات دعوت کرد.

1402/07/06

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو