معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006427368{main}( )...\index.php:0
20.07501347192Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.26233947824Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.26253947776Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.32365246552Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.32365246552Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.50105356928Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.50115357008Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.50135357488Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.50135359000Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.50275380464include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج)

درمانگاه دولتی عمومی حضرت ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشكی به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی اطفال، زنان و زایمان، فوق تخصص ریه ،فوق غدد بزرگسالان ، فوق غدد اطفال، فوق كلیه و مجاری ادراری اطفال، فوق ایمونولوژی بزرگسالان، داخلی، توانبخشی، اعصاب و روان ،قلب و عروق، جراحی عمومی، مغز و اعصاب ،چشم ،عفونی و جراحی مغز و اعصاب و همچنین آزمایشگاه ، تست ورزش، اكوكاردیوگرافی، الكتروكاردیوگرافی، تست ریه، الكترومیوگرافی، الكتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسكن، پاتولوژی فعالیت دارد.

مسئول درمانگاه : جناب آقای علی محمدی

ساعت فعالیت درمانگاه:7الی 13از16الی 21

شماره تماس:53315012-24داخلی 212،  53316412 -53316413-53316414

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولی عصر(عج):

 

نوع تخصص

نام متخصص

ردیف

داخلی فوق تخصص ریه

آقای دكترغلامپور

1

فوق تخصص گوارش اطفال

خانم دکتربهمن یار

2

زنان و زایمان

 

خانم دکتر تهمتنی

3

فوق غدد اطفال

آقای دكترنیكفر

4

فوق غدد اطفال

آقای دكترهدایت

5

فوق كلیه اطفا ل

خانم دكتربازرگانی

6

چشم

آقای دکتر جمشید تهمتنی

 7

اطفال

خانم دکتر مهدی زاده

 8

فوق روماتولوژی

خانم دکتر محقق

زنان وزایمان

خانم دکتر مرادی

10

قلب و عروق

 

خانم دکتر کشتکار

11

زنان وزایمان

خانم دکتر خزاعی

12

داخلی

آقای دکتر صادقی

 13

فوق گوارش بزرگسالان

آقای دکترآبادی

14

مغزواعصاب

آقای دکتر مسعودی نژاد

15

داخلی

 

آقای دکتر انصاری

16

روانپزشكی

آقای دكتر ضرغامی

17

روانپزشكی

خانم دکتر معتضدیان

18

قلب وعروق

خانم دكترقوی پیشه

19

قلب وعروق

خانم دكتربکتاش

20

قلب وعروق

خانم دکتر یوسفی

21

جراحی عمومی

آقای دكترپاكدامن

22

داخلی

خانم دکتر مصطفوی

23

داخلی

خانم دکتر کامران پور

24

فوق هماتولوژی

آقای دکتر قناطیر

25

عفونی

آقای دکتر کریمی

26

زنان و زایمان

خانم دکتر کوکبی

27

جراحی عمومی

خانم دکتر افروز صادقی

28

زنان وزایمان

خانم دکتر فاطمه زارعی

29

چشم

آقای دکتر اکبرپور

30

چشم

آقای دکتر رزمی

31

قلب وعروق

آقای دکتر احمدی

32

اینترونشنیست

آقای دکتر الکامل

33

فوق جراحی قلب

آقای دکتر خواجه

34

زنان و زایمان

خانم دکتر سوهانی

35

بیهوشی

آقای دکتر مرادی

36

بیهوشی

آقای دکتر وجدانی

37

بیهوشی

خانم دکتر مقدسی

38

زنان و زایمان خانم دکتر صفری پور 39
زنان وزایمان خانم دکتر پوینده 40
فوق تخصص داخلی کلیه خانم دکتر سلمانپور 41
روانپزشکی خانم دکتر رحیمی 42
بیهوشی خانم دکتر بیهقی 43

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی حمزه :

 

 

نوع تخصص

نام متخصص

ردیف

فوق تخصص ریه

آقای دكترغلامپور

1

داخلی

خانم دکتر کامران پور

2

داخلی

آقای دکتر صادقی

3

داخلی

آقای دکتر منصوری

4

فوق هماتولوژی

آقای دکتر قناطیر

5

فوق گوارش

خانم دکتر یزدانی

6

داخلی فوق روماتولوژی

خانم دکتر محقق

7

چشم

آقای دكتربنی فاطمی

8

گوش وحلق وبینی

آقای دكترمعتضدیان

9

ارتوپدی

آقای دكترعسكری

10

ارتوپدی

آقای دكترجمالی

11

ارتوپدی

آقای دكترابوئی

12

پوست ومو

آقای دكترپرهیزكار

13

پوست ومو

آقای دكترلهراسب

14

روانپزشكی

خانم دكترهدایتی

15

جراحی عممومی

آقای دكترضیائی

16

جراحی عمومی

آقای دكترحورنگ

17

جراحی عمومی

آقای دکتر پاکدامن

18

جراحی كلیه ومجاری ادراری

آقای دكترایزدپناه

19

جراحی كلیه ومجاری ادراری

آقای دكترحسامی

20

مغزواعصاب

خانم دکتر شعبانی

21

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر حیدرنژاد

22

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر محمد جمالی

23

عفونی

آقای دكتراكراهی

24

عفونی

آقای دکتر کریمی

25

عفونی

خانم دکتر پورمنتصری

26

جراحی مغزواعصاب

آقای دکتر زارعی زاده

27

دکترای تغذیه

آقای دکترهمایونفر

28

گوش وحلق وبینی

آقای دکتر سهراب پور

29

گوش وحلق وبینی

آقای دکتر پوستچی

30

چشم

آقای دکتر رزمی

31

چشم

خانم دکتر گنجی اناری

32

روانپزشکی

خانم دکتر معتضدیان

33

روانپزشکی

آقای دکتر عابدی

34

ارتوپدی

آقای دکتر غلامی نژاد

35

ارتوپدی

خانم دکتر مسروری

36

پوست و مو

آقای دکتر بهداد

37

یورولوژی

دکتر عالیوند

38