معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427464{main}( )...\index.php:0
20.08261347368Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.40864106128Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.40894106168Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.47864991520Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.47864991520Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.55565115344Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.55565115424Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.55575115904Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.55585117416Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.55695138880include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

عملکرد مدیریت

1-نظارت برحسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت مطبوع در موسسات درمانی

2-تلاش جهت هرچه بهتر اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت

3-برگزاری و شركت در جلسه با رؤسا و مدیران بیمارستانهای تابعه و بررسی مشكلات اجرای طرح تحول نظام سلامت

4-اعلام تعرفه ویزیت و نظارت بر اجرای طرح تحول نظام سلامت

5- بررسی و نظارت وظایف محول شده به هریك از كارشناسان حوزه درمان

6-نظارت و رسیدگی به نحوه انجام خدمات شایسته به ارباب رجوع

7-نظارت بر انجام به موقع درخواستهای ادارات و سازمانهای مرتبط با امور درمان

8-نظارت بر انجام ارزشیابی بیمارستانهاو مطبها و مراكز درمانی