معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427464{main}( )...\index.php:0
20.07691347400Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.31164135968Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.31184136008Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.35965025392Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.35965025392Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.64065192944Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.64075193024Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.64085193504Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.64095195016Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.64205216480include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

برنامه استراتژیک معاونت

 

بیانیه رسالت(Mission):

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي فسا در راستای سیاست های وزارت متبوع وپوشش فراگیر دسترسی عادلانه وایمن آحاد جامعه به خدمات ومراقبت های با کیفیت سلامت ،ماموریت برنامه ریزی ،ساماندهی وهماهنگی فرآیند های ارائه خدمات درمانی در بخش دولتی وخصوصی در نظام سلامت شهرستان از طریق جذب وتوزیع نیروی انسانی تخصصی ،تجهیزات پزشکی وافزایش فضای فیزیکی براساس نیاز شهرستان ،با نظارت وارزشیابی کلیه بیمارستان ها وموسسات تشخیصی،درمانی وهمچنین حمایت وایجاد زمینه های مشارکت بخش خصوصی در حوزه درمانی را با تاکید بر ارزش های اسلامی،اصول عدالت محوری،رازداری وحفظ کرامت انسانی بر عهده داردوخود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.

 دورنما(Vision):

ما بر آنیم تا در راستای چشم انداز نظام سلامت کشور با بهره گیری از ظرفیت های در دسترس و با ارائه شاخص های درماني مبتني بر کیفیت و استانداردهای وزارت متبوع در زمینه های درمان وآموزش  ونوآوری در بین دانشگاههای علوم پزشكي کشور جزء رتبه های برتر قرار گیريم.

اهداف کلی:

G1: دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت باکیفیت وایمن

G2: افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

G3:کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها

G4: حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت

G5: ارتقاء سطح آمادگی نظام سلامت در برابر حوادث و بلایا

G6: توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو، جامعه‌نگر، عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت

:G7ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی

G8: افزایش امید زندگی سالم

 

پیوست ها:

استراتژيك9.pdf حجم فایل:721.73 کیلوبایت
برنامه استراتژیک97.pdf حجم فایل:1.30 مگابایت