معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002427400{main}( )...\index.php:0
20.05541347272Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.43394239992Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.43414240032Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.47525179440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.47525179440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.56735281432Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.56745281512Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.56755281992Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.56755283504Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.56855304968include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002427400{main}( )...\index.php:0
20.05541347272Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.43394239992Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.43414240032Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.47525179440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.47525179440Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.56735281432Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.56745281512Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.56755281992Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.56755283504Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.56855304968include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

اخبار معاونت درمان

دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونتهای تنفسی حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری

دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونتهای تنفسی حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونتهای تنفسی حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری در راستای وظایف محوله بر وزارت بهداشت در بند دو ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تامین بهداشت کار تدوین شده است و در راستای تکالیف ...

تجلیل از پزشکان حوزه ستادی معاونت درمان

تجلیل از پزشکان حوزه ستادی معاونت درمان به مناسبت بزرگداشت روز حکیم بوعلی سینا و به پاس زحمات پزشکان محترم ستاد معاونت درمان به خصوص در بحران کرونا ، با اهداء گل و شیرینی توسط پرسنل معاونت درمان از پزشکان ستاد درمان تجلیل به عمل آمد.

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومین باند، انوکساپارین و IVIG

ابلاغ راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومین باند، انوکساپارین و IVIG   همانگونه که مطلع می باشید يكي از راهكارهایی كه براي پيشگيري از افزايش هزينه‌هاي درمان و تحميل بار اقتصادي سنگين به ‌نظام سلامت و جامعه در كشورهاي مختلف مورد توجه است، تدوين و نشر راهنماهاي باليني مبتني بر شواهد است که به ‌عنوان یکی از سیاست‌های برنامه ...

برگزاری نشست شورای پرستاری در سالن روزبهان دانشگاه

برگزاری نشست شورای پرستاری در سالن روزبهان دانشگاه   در این جلسه که با حضور حداکثری اعضاء تشکیل گردید، خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه، با توجه به اهمیت نقش پرستاری در ارتقاء سلامت جامعه بر تلاش صاحبین فرآیند در دانشگاه علوم پزشکی فسا در ارتقاء توانمندی های محوری پرستار به عنوان آموزش دهنده ، مشاور، ...

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین

ابلاغ استاندارد اکوکاردیوگرافی جنین   همانگونه که مطلع می­باشید يكي از راهكارهایی كه براي پيشگيري از افزايش هزينه‌هاي درمان و تحميل بار اقتصادي سنگين به ‌نظام سلامت و جامعه در كشورهاي مختلف مورد توجه است تدوين و نشر راهنماهاي باليني مبتني بر شواهد است که به ‌عنوان یکی از سیاست ‌های برنامه ...