معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427976{main}( )...\index.php:0
20.05501348616Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.37344114824Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.37364114864Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.42704999832Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.42704999832Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.47275113144Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.47285113224Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.47295113704Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.47305115216Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.47435136680include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان

 

1-همکاری و ارائه گزارشهای لازم به واحد قانونی جهت اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه، مقررات،دستورالعملها و توصیههای مربوطه در حوزه فعالیت خود.

2- تعیین منطقه کنترل شده و تحت نظارت ( منطقه کنترل شده در ارتباط با هرمنبع اشعه به منطقهای اطلاق

میگردد که در آن منطقه بایستی معیارهای حفاظتی و ایمنی ویژه جهت کنترل پرتوگیری ویا جلوگیری ازپرتوگیری رعایت گردد).

3- معرفی کارکنان شاغل در منطقه کنترل شده به واحد قانونی پس از تأیید در کمیسیون ماده 8 جهت بررسی صلاحیت کار با پرتو آنان.

پیوست ها:

Physics.docx حجم فایل:20.05 کیلوبایت