معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002427720{main}( )...\index.php:0
20.05331348040Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.30464150848Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.30484150888Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.35355050128Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.35355050128Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.39245164176Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.39245164256Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.39255164736Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.39255166248Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.39355187712include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

نظارت و اعتبار بخشی مراکز بستری

 

 

گزارش عملکرد  اعتباربخشی و ایمنی  معاونت درمان در راستای آموزش و جلسات و بازدیدهای  انجام شده  بیمارستان های حضرت ولی عصر (عج) و شریعتی در سال 1395

  برگزاری جلسات در محل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ودکتر علی شریعتی با حضور مسئول اعتباربخشی معاونت درمان ومدیران ارشد و مسئولین واحدهای درمانی و غیر درمانی و ... :

 28/1/95 *

1/2/95    *  9/2/95  *  14/2/95 *  13/2/95

  13/3/95 *  11/3/95  *   26/3/95

   27/7/95 *

1/8/95 *

13/9/95 *

4/10/95   * 

 17/10/95  9/11/95  * 13/11/95  * 24/11/95  * 25/11/95  *  30/11/95

برگزاری جلسات در محل معاونت درمان با کارشناسان ارزیاب و مدیران ارشد بیمارستانها و رابطین و مسئول اعتبار بخشی درمان:

30/1/95 * 29/2/95 * 3/3/95 * 25/5/95 * 25/7/95  *26 /10/95   * 10/ 11/95 *26/11/1395

برگزاری کنفرانس آموزشی در راستای اعتبار بخشی و ایمنی  و حقوق گیرنده خدمت توسط مسئول اعتباربخشی معاونت درمان جهت پرسنل درمان – غیر درمانی و مدیران ارشد و ارائه آخرین استانداردها:

18/2/95 * 27/3/95 * 13/11/95

23/2/95 * 29/3/95 * 24/11/95

25/2/95 * 20/5/95 *

30/2/95 * 24/5/95

13/3/95 * 27/6/95

20/3/95

انجام ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب اعتباربخشی طبق تقویم و ارسال گزارش به بیمارستانها :

18تا 22 اردیبهشت ماه                    22تا 26  آبان ماه

19 تا 23  تیرماه

13 تا 17 شهریور ماه

19 و 20 بهمن ماه توسط ارزیابان  کشوری

خلاصه گزارش عملكرد سال 1394

– شركت در تدوین برنامه استراتژیك و عملیاتی حوزه معاونت درمان

– تدوین تقویم زمان بندی شده جهت هماهنگی با همكاران كارشناس ارزیاب و رابطین اعتباربخشی و طرح تحول نظام سلامت واطلاع به همكاران و برگزاری جلسات

–تدوین فایل لیست مشخصات كارشناس ارزیاب و رابطین

– تهیه چك لیست (اكسل) وزارت خانه (به روز) و ارسال به كارشناسان ارزیاب و مراكز

– شركت در كلاسهای آموزشی دانشگاه و بیمارستانها

– شركت در ماموریتها ی محوله و ارزیابی 51 بیمارستان كشور به عنوان كارشناس ارزیاب ارشد

– برگزاری جلسات آموزشی (كنفرانس ها) برای پرسنل بیمارستان با همكاری سوپروایزرین محترم آموزشی بیمارستانهای در رابطه با اعتباربخشی و ایمنی و طرح تحول نظام سلامت

– ارتباط مستمر با وزارت خانه از طریق تماس های تلفنی و سایت وزارت خانه

– انجام خود ارزیابی بیمارستان ها به صورت دوره ای و برررسی نواقص آن و ارسال به مسئولین مربوطه

– برگزاری جلسات با مسئولین و مدیران ارشد بیمارستان ها در خصوص نحوه استقرارو اعتلای اعتباربخشی

– به روز رسانی سایت اعتباربخشی معاونت درمان (مطالب علمی و دستورالعمل های ارسال وزارت خانه و ...)

– شركت در برنامه نظارت بر امور درمان (مطب ها – درمانگاهها و ...)

– شركت مستمر در جلسات مشترك معاونت درمان و مراكز

– شركت در جلسات و مراسم های برگزار شده عبادی –اعتقادی در دانشگاه

-شركت در برنامه ممیزی بیمارستان

-پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

-تهیه و تدوین شاخص های مورد نیاز مسئولان بیمارستان

-ارتباط مستمر با مسئولان بیمارستان در جهت رفع مشكلات

-تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط

-جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیتهای مربوطه

-نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی

-بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل از طریق چك لیست

--بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه

--پایش مستمر فعالیت ها

docxخلاصه گزارش عملكردسال 93

خلاصه گزارش عملكرد شش ماه اول سال1393

تدوین تقویم زمان بندی شده جهت هماهنگی با همكاران كارشناس ارزیاب و اطلاع به همكاران و برگزاری جلسات

تدوین تقویم زمان بندی شده جهت هماهنگی با رابطین اعتباربخشی مراكزواطلاع به همكاران و برگزاری جلسات

تدوین فایل لیست مشخصات كارشناس ارزیاب

تهیه چك لیست (اكسل) وزارت خانه (به روز) و ارسال به كارشناسان ارزیاب و مراكز

شركت در كلاسهای آموزشی دانشگاه و بیمارستانها

 

 

 

پیوست ها:

Treatment Semiannual 92 report.docx حجم فایل:16.90 کیلوبایت
ordibehesht 92 report.doc حجم فایل:26.00 کیلوبایت