معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006427784{main}( )...\index.php:0
20.10081348200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.41044127192Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.41074127232Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.47835012936Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.47835012936Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.61805180512Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.61805180592Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.61825181072Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.61835182584Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.61965204048include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

نظارت برمراكز درمان سرپایی

 

1-نظارت وارزیابی عملکردپزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی فعال دربخش خصوصی ،دولتی وخیریه درارتباط بادستورالعمل های ابلاغ شده به منظوراجرای ضوابط خدمات درمانی ،بیمه درمانی وتعرفه های قانونی

2-بررسی وتکمیل پرونده درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی

3-صدورتاییدهای مربوط به خدمات ودرخواستهای پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپزشکی طبق ضوابط وآیین نامه های قانونی

4-تاییدکروکی محل موسسات پزشکی ومطب پزشکان ونظارت برجابجائی ایشان

پیوست ها:

فیزیوتراپی.doc حجم فایل:42.50 کیلوبایت
تمرین درمانی .pdf حجم فایل:1,016.90 کیلوبایت
فیزیوتراپی اطفال.pdf حجم فایل:689.25 کیلوبایت
فیزیوتراپی نوزادان.pdf حجم فایل:692.20 کیلوبایت