معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427912{main}( )...\index.php:0
20.06051348392Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.36394144016Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.36414144056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.41625043360Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.41625043360Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.45935156672Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.45945156752Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.45955157232Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.45955158744Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.46055180208include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

امور پرستاری و مامائی

عملكرد مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در سال 1394

1 – تدوین برنامه عملیاتی سال 94

2- راندهای بخش های درمانی بیمارستانها

3 – برگزاری جلسات متعدد با رئیس دانشكده پرستاری و مترونها و كارشناسان ستاد دانشگاه

4 – شركت در كلیه جلسات تشكیل شده از طرف معاونت پرستاری وزارتخانه

5 – حضور در جلسات متعدد با معاون محترم درمان و كلیه پرسنل این معاونت

6 – پیگیری برنامه های طرح ملی مدیریت سكته حاد قلبی

7 – پیگیری برنامه های طرح ملی مدیریت سكته های حاد مغزی

8 – تنظیم و تدوین پاسخ های نامه ها و پاسخگویی به موقع

9 – شركت در كلیه ارزیابی های اعتباربخشی در دو بیمارستان تابعه دانشگاه

10 – استقبال از معاون محترم پرستاری وزارتخانه و همراهی ایشان در كلیه جلسات برگزار شده و ارائه گزارش كامل در حوزه پرستاری به ایشان و هئیت همراه

11 – پیگیری های متعدد در راستای دستورالعمل های ابلاغی از وزارتخانه

12 – شركت و پاسخگویی در جلسات مربوط به ابهامات و مشكلات پرداخت مبتنی بر عملكرد

13 – نظارت بر مراكز درمانی و مطب ها طبق برنامه

14 – ارزیابی های متعدد در راستای طرح تحول نظام سلامت

15 - شركت در جلسات متعدد با عناوین: پدافند غیر عامل ، ایمنی، بحران، مدیریت پسماند

16 – بررسی مكرر و مرتب برنامه های پرسنل پرستاری و یاد آوری و تذكر لازم در مورد مشكلات برنامه ریزی های انجام شده

17 – پیگیری و پاسخگویی شكایاتی از MCMC دریافت داشته ایم.

18 – شركت در كلاسهای آموزشی وزارتخانه و دانشگاه

19 – نظارت بر مراكز درمانی و مطب های پزشكان و درمانگاهها

گزارش عملكردمدیرخدمات پرستاری درسال 91

docعملکرد دو ماهه اول سال 92

docxعملکرد شش ماهه اول سال 92

docxعملكردشش ماه اول سال93

عملكردمدیرخدمات پرستاری درسال 92

برنامه ریزی راند ها و نشست ها و انجام فعالیت ها طبق برنامه .

خود ارزیابی ها دوره ای در راستای اعتباربخشی و حاكمیت بالینی از بیمارستانها .

نظارت بر كار مطب های تخصصی و عمومی و درمانگاههای شهرستان .

فعالیت مستمر در كمیته استراتژی حوزه درمان و نوشتن برنامه عملیاتی .

شركت در جلسات حوزه معاونت درمان و بیمارستانها .

شركت در كلاسهای برگزار شده توسط آموزش مداوم دانشگاه.

شركت در كلاسهای آموزشی مدیریتی دانشگاه.

شركت در كمیته های متعدد شغلی .

بازدید از MCMC شیراز در اردیبهشت ماه .و....

 

پیوست ها:

Performance in 1392.docx حجم فایل:15.88 کیلوبایت