معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427400{main}( )...\index.php:0
20.07801347256Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.56474222816Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.56504222856Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.65755099584Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.65755099584Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.72625214392Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.72625214472Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.72635214952Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.72645216464Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.72735237928include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 90
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427400{main}( )...\index.php:0
20.07801347256Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.56474222816Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.56504222856Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.65755099584Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.65755099584Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.72625214392Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.72625214472Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.72635214952Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.72645216464Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.72735237928include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

امور پرستاری و مامائی

عملکرد واحد مامایی

عملکرد واحد مامایی عملكرد حوزه مامایی درسال 94: -نظارت بر ثبت اطلاعات زایمان و تولد در سامانه سلامت مادر و نوزاد سال 94 -انتخاب و معرفی مامای نمونه كشوری و ارسال به وزارت متبوع -ارزیابی بیمارستان دوستدار كودك (پایش شیر مادر) بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) به همكاری معاونت ...

سلامت مادران(امور مامائی)

سلامت مادران(امور مامائی) پوستر عواررض سزارین وفوائد زایمان طبیعی نامه راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان به عنوان مرجع علمی کشور نامه راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان به عنوان مرجع علمی کشور فرآیندبستن لوله های رحمی در شرایط اورژانس(1) فرآیندبستن لوله های رحمی درشرایط ...

مطالب علمی پرستاری و مامائی

مطالب علمی پرستاری و مامائی زایمان طبیعی یاسزارین؟ گرفتن علائم حیاتی بیمار مسئولیت پرستاردرمایع درمانی وریدی پرستاری دربخش آی سی یو زخم بستر دستورالعمل پیشگیری ازترومبوآمبولی وریدی دربارداری وپس اززایمان

معرفی مسئول واحد پرستاری و مامائی

معرفی مسئول واحد پرستاری و مامائی معرفی مسئول اداره مدیریت خدمات پرستاری:  مسئول خدمات پرستاری: خانم مریم كریمی   مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری   سابقه كار: 20سال   شماره تماس: 07153314663     معرفی مسئول واحد مامائی: كارشناس امورمامائی : خانم ...

سلامت نوزادان(امور مامایی)

سلامت نوزادان(امور مامایی) بسته خدمتی مراقبت ازنوزادسالم خلاصه مقالات ششمین كنگره نئوناتولوژی وپریناتولوژی راهنمای مراقبت نوزادان مراقبت ازنوزاد نارس درمنزل پریناتولوژی