معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004427368{main}( )...\index.php:0
20.08201347200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33114236952Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33134236992Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.38185185688Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.38185185688Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.53995348632Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.53995348712Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.54005349192Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.54005350704Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.54125372168include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه

درمانگاه دولتی عمومی فاطمیه وابسته به دانشگاه علوم پزشكی فسا به صورت شیفت صبح و عصر بیماران سرپایی را جهت درمان می پذیرد و به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در رشته های تخصصی گوش و حلق و بینی ، داخلی، ارتوپدی، پوست، روانپزشكی، فوق تخصص ریه ،قلب و عروق، جراحی عمومی، جراحی كلیه و مجاری ادراری، جراحی مغز و اعصاب ، توانبخشی ، مغز و اعصاب و همچنین الكتروكاردیوگرافی، اكوكاردیوگرافی ،دندانپزشكی اطفال و آزمایشگاه فعالیت دارد.

مسئول درمانگاه :جناب آقای اصلاحی

ساعت فعالیت درمانگاه: 6:30الی 13:30،از16الی 21

شماره تماس:07153314043

درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی فاطمیه:

 

نوع تخصص نام متخصص ردیف
روانپزشكی آقای دكترضرغامی 1
فوق تخصص ریه آقای دکتر غلامپور 2
داخلی خانم دکتر احسنت 3
قلب وعروق خانم دکتر یوسفی 4
جراحی مغزواعصاب آقای دکتر امامی 5
قلب و عروق خانم دکتر بکتاش 6
گوش وحلق وبینی خانم دکتر گیلانی فر 7
قلب و عروق خانم دکتر قوی پیشه 8
پوست ومو آقای دکتر بهداد 9
مغزواعصاب آقای دکتر مسعودی نژاد 10
زنان و زایمان خانم دکتر مرادی 11
زنان و زایمان خانم دکتر پوینده 12
فوق تخصص نوزادان خانم دکتر میرزائی 13
اطفال خانم دکتر مهدی زاده 14
زنان وزایمان خانم دکتر کوکبی 15
زنان وزایمان خانم دکتر فاطمه زارعی 16
زنان وزایمان خانم دکتر خزاعی 17
گوش وحلق وبینی آقای دکتر سهراب پور 18
جراحی عمومی خانم دکتر صادقی 19
زنان وزایمان خانم دکتر سوهانی 20
زنان وزایمان خانم دکتر تهمتنی 21
فوق تخصص داخلی کلیه خانم دکتر سلمان پور 22
داخلی خانم دکتر کامران پور 23
داخلی آقای دکتر انصاری 24
زنان و زایمان خانم دکتر صفری پور 25
توانبخشی خانم دکتر عشقی 26
روانپزشکی خانم دکتر معتضدیان 27
روانپزشکی خانم دکتر رحیمی 28
قلب و عروق خانم دکتر کشتکار 29
بیماریهای مغز و اعصاب خانم دکتر اژدری 30
اطفال خانم دکتر کبریایی 31