معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003427528{main}( )...\index.php:0
20.06951347464Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.39024110424Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.39054110464Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.45534998760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.45534998760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.70175166048Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.70175166128Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.70195166608Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.70205168120Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.70325189584include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

بیماری های خاص

كارشناس مسئول بیماریهای خاص ، دیابت ، بیماری های روانی وسوختگی: خانم مریم اسفندیاری 
 مدرك تحصیلی: كارشناس پرستاری 
 سابقه كار: 8سال 
 شماره تماس: 07153314661

 

 كارشناس مسئول بیماری های صعب العلاج وسرطان ، ناباروری: خانم دکتر نجمه آریا 
 مدرك تحصیلی:  پزشک
 سابقه كار:  9سال
 شماره تماس:  07153314661