معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428488{main}( )...\index.php:0
20.06101349704Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.30324116416Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.30344116456Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.37654999696Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.37654999696Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.51245169856Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.51245169936Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.51255170416Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.51265171928Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.51425193392include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

واحد مددکاری

جهت مشاهده پروتکل ها و راهنمای استفاده از برنامه عملیاتی پیوست های زیر را مشاهده نمائید.

پیوست ها:

protochol6.pdf حجم فایل:1.98 مگابایت
راهنماي_اجراي_پروتكلها_(2).docx حجم فایل:22.46 کیلوبایت
راهنماي_برنامه_عملياتي_سال_1396_-اداره_مددكاري_اجتماعي_(1).docx حجم فایل:21.79 کیلوبایت