معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427880{main}( )...\index.php:0
20.05901348328Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.29844142024Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.29864142064Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.35065041304Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.35065041304Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.40405154608Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.40405154688Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.40425155168Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.40435156680Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.40575178144include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

عملكرد واحد صدور پروانه ها سال 1394:

-تعداد كمسیون ماده 20   4 عدد

-تعداد مصوبات     6 عدد + 16 عدد + 7 عدد

تعداد موافقت اصولی صادر شده

 درمانگاه عمومی   2 عدد

 ساخت فروش عینك طبی   3 عدد

 درمانگاه تخصصی پوست ومو     1 عدد

 موسسه رادیولوژی و سونوگرافی       2 عدد

 شركت تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی       1عدد

-صدور پروانه مسئول فنی مراكز MMT     1 عدد

-افزایش بخش رادیولوژی به درمانگاه     1 عدد

-جابجایی درمانگاه عمومی       1 عدد

-تائید كروكی مطب

-صدور پروانه بهره برداری

-درمانگاه پوست     1 عدد

-عینك سازی       3 عدد

-صدور پروانه مسئول فنی عینك سازی   4 عدد

-صدور پروانه شركت تعاونی     1 عدد

-صدور پروانه مسئول فنی رادیولوژی   1 عدد

-تمدید پروانه موسسات           20 عدد (مسئول فنی و تاسیس)

-كمسیون ماده 11   5 جلسه

-تعداد پرونده های بررسی شده     26 پرونده

-افزایش تخت های ICU

-راه اندازی بخش ICU جراحی قلب   6 تخت

-ارسال مدارك در خصوص اخذ مجوز كار با اشعه جهت بخش آنژیوگرافی و واحدهای رادیولوژی تحت پوشش حدود 7 مورد دولتی و خصوصی

عملكرد شش ماهه اول سال 91 واحد صدور پروانه ها

1 – برگزاری كمسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشكی                   1 مورد

2 – تعداد پروانه های بررسی شده در كمسیون ماده 20                 12 مورد

3 – تعداد پروانه های تاسیس صادر شده و تمدید شده                  5 مورد

4 – تعداد پرونه های مسئول فنی صادر شده و تمدید شده             20 مورد

 

عملکرد 6 ماهه دوم سال 1391 واحد صدور پروانه ها

1-برگزاری کمیسیون ماده 20 دانشگاه                              یک مورد

2- تعداد پرونده های برسی شده در کمیسیون ماده 20            15 مورد

3- تعداد پرونده های تاسیس صادر شده                          -------

4- تعداد پرونده های مسئول فنی صادر شده                    3 مورد

 

 

پیوست ها:

report 91.doc حجم فایل:26.00 کیلوبایت
semiannual report Licensing 912.docx حجم فایل:14.90 کیلوبایت