معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427816{main}( )...\index.php:0
20.05191348136Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.27694137408Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.27724137448Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.33185028496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.33185028496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.38265141800Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.38265141880Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.38275142360Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.38285143872Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.38395165336include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرم ورود اطلاعات متقاضی مسئول فنی

 

 


 

فرآیندهای صدورپروانه ها

« روند و مدارک لازم جهت صدور موافقت اصولی موسسات پزشكی(درمانگاه+مركز تصویربرداری+موسسه رادیولوژی و سونوگرافی+فیزیوتراپی+مركزسوء مصرف مواد و...)»

پس از ارائه درخواست متقاضی به معاونت درمان دانشگاه،اداره نظارت بر امور درمان ، مدارك زیر تحویل كارشناس صدور پروانه گردد.

الف-دریافت های فرم های تقاضای صدور موافقت اصولی و آیین نامه موسسه( پیرینت از سایت معاونت درمان )

ب-تکمیل و تحویل مدارک ذیل برای كلیه اعضای شركت شامل:

1-اصل فرم های تکمیل شده شماره 1 "الف و ب" و فرم شماره 2

2-اصل فرم تکمیل شده تقبل وظایف موسس

 

« روند اخذ مجوز واحد MMT »

پس از ارائه درخواست متقاضی به معاونت درمان ، رئیس اداره نظارت بر درمان، مدارك زیر تحویل كارشناس صدور پروانه گردد.

الف- اصل و تصویر پروانه بهره برداری و مسوول فنی مركز سوء مصرف مواد یا مركز ترك اعتیاد

ب-تکمیل و تحویل مدارک ذیل برای مسوول فنی و پرسنل شامل:

1-اصل تائیدیه عدم سوء پیشینه کیفری(مراجعه به:معاونت درمان با ارائه 2قطعه عکس و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی جهت صدور معرفی نامه به اداره تشخیص هویت )

2- اصل تائیدیه عدم سوء پیشینه انتظامی از سازمان نظام پزشكی

 

« روند و مدارک لازم جهت تاسیس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی»

پس از ارائه درخواست متقاضی به معاونت درمان ، رئیس اداره نظارت بر امور درمان ، مدارك زیر تحویل كارشناس صدور پروانه گردد.

الف-  دریافت های فرم های تقاضای صدور موافقت اصولی و آیین نامه( پیرینت از سایت معاونت درمان )

ب- تکمیل و تحویل مدارک ذیل برای كلیه اعضای شركت شامل:

1-اصل فرم های تکمیل شده شماره 1 "الف و ب" و فرم شماره 2

2-اصل فرم تکمیل شده تقبل وظایف موسس

 

پیوست ها:

Info Entry forms.docx حجم فایل:22.32 کیلوبایت
The process.doc حجم فایل:50.00 کیلوبایت
Established The process.doc حجم فایل:38.50 کیلوبایت