معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005427848{main}( )...\index.php:0
20.04761348296Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.20374150160Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.20394150200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.23335063264Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.23335063264Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.25715176576Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.25715176656Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.25715177160Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.25725178672Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.25775200136include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200
ارسال پیام

تماس با ما

 

pdfتعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 99

pdfتعرفه ویزیت پزشکان و دندانپزشکان و کارشناسان در بخش خصوصی در سال 99

pdf تعرفه خدمات سرپایی سال 99 در بخش خصوصی ، خیریه و دولتی غیرعمومی

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال99

pdfتعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال99

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال99

pdf تعرفه دندانپزشکی سال 99

 

pdfنامه تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 98

 

pdfتعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 98

 

pdf تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 98

 

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش عمومی غیردولتی سال 98

 

pdfتعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش خیریه سال 98

 

pdfتعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش دولتی سال 98

 

pdfتعرفه خدمات تشخیصی و درمانی  در بخش خصوصی سال 98

 

pdfکتاب ارزش نسبی

 

pdfتعرفه های خاص سال 97

 

pdfویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

تعرفه گلوبال سال 96

pdfجهت دریافت تعرفه های سال 97 اینجا را مشاهده نمائید .

pdfتعرفه گلوبال سال 97

docنامه تعرفه گلوبال 97

جهت دریافت تعرفه های سال 96 پیوست های زیر را مشاهده نمائید.

pdfnametaerefe95.pdf

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 95

pdf تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 95

xlsxتعرفه خدمات شایع در سال 95

docxتعرفه های خدمات سرپایی شایع در مراكز مشمول تعرفه خصوصی

docنامه تعرفه خدمات سرپایی شایع

pdfتعرفه درمان اعتیاد به موادمخدروروان گردان (سرپایی)94بخش دولتی و غیردولتی

pdfتعرفه96 خدمات دندانپزشکی.pdf

 

pdfتعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی سال 95

pdfتعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی سال 95

پیوست ها:

دولتی 1396 (2).pdf حجم فایل:470.72 کیلوبایت
خصوصی 1396 (2).pdf حجم فایل:314.00 کیلوبایت
غیردولتی 1396 (2).pdf حجم فایل:345.91 کیلوبایت
تعرفه_اعمال_شايع_سرپايي_سال_96.xlsx حجم فایل:12.12 کیلوبایت