معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428680{main}( )...\index.php:0
20.06451350152Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33554114384Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33574114424Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.40505005744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.40505005744Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.49995129592Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.49995129672Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.50025130176Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.50035131688Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.50225153152include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200
ارسال پیام

تماس با ما

 در جلسه هماهنگی درمان که با حضور معاون درمان ، کارشناسان ستاد ، ریاست و مسئولین بیمارستانی در معاونت درمان برگزار گردید ، آقای دکتر سهراب پور معاون درمان با تاکید بر تلاش مدیران حوزه درمان برای گذر از مشکلات کنونی و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم جلسه را شروع کردند. اقای مهندس اطلسی و آقای مهندس دیندارلوئیان گزارشی از عملکرد عمرانی در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در ساخت بخش اورژانس – CT Scan  جدید – محوطه سازی جلوی اورژانس ، مکان هلی پد و سیستم فاضلاب ارائه دادند. مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت . سپس موضوعات مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. این جسه مصوباتی به دنبال داشت.