معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428488{main}( )...\index.php:0
20.07121349896Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.36134116856Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.36154116896Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.41525002760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.41525002760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.46085115064Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.46085115144Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.46095115624Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.46105117136Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.46215138600include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 در جلسه هماهنگی درمان که با حضور معاون درمان ، کارشناسان ستاد ، ریاست و مسئولین بیمارستانی در معاونت درمان برگزار گردید ، آقای دکتر سهراب پور معاون درمان با تاکید بر تلاش مدیران حوزه درمان برای گذر از مشکلات کنونی و ارتقاءکیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم جلسه را شروع کردند. اقای مهندس اطلسی و آقای مهندس دیندارلوئیان گزارشی از عملکرد عمرانی در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در ساخت بخش اورژانس – CT Scan  جدید – محوطه سازی جلوی اورژانس ، مکان هلی پد و سیستم فاضلاب ارائه دادند. مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت . سپس موضوعات مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. این جسه مصوباتی به دنبال داشت.