معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428488{main}( )...\index.php:0
20.05741349832Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.34284201144Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.34314201184Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.40495125192Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.40495125192Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.45925239576Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.45925239656Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.45945240136Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.45955241648Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.46095263112include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، جلسه ویدئو کنفرانس با محوریت" اجرای طرح های ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی و مغزی و همچنین بیماران خاص و دیالیزی" با حضور آقای دکتر کرمانچی مشاور محترم درمان درامور بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناسان مسئول مرتبط در وزارت متبوع و همچنین آقای دکتر سهراب پور معاون محترم درمان ، خانم کریمی، هماهنگ کننده و دبیر کمیته طرح های ملی 247 و 724 ، سرکار خانم اسفندیاری و آقای سرسبز، کارشناسان مسئول بیماران خاص و دیالیزی در معاونت درمان برگزار گردید.

 

در این ویدئو کنفرانس کلیه استانداردهای خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از سوی مسئول اجرای طرحها در وزارتخانه، از عملکرد بسیار مطلوب و پیگیریهای مجدانه جناب آقای دکتر سهراب پور و سرکار خانم کریمی در راستای اجرای طرح های ملی 247 و 724 تقدیر و تشکر بعمل آمد.