معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428616{main}( )...\index.php:0
20.04851350088Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.29834115448Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.29854115488Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.35065000456Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.35065000456Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.40635112760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.40635112840Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.40645113320Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.40655114832Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.40765136296include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشست مشترك معاون درمان وپرسنل بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)باحضورمعاون محترم درمان جناب آقای دكترضیائی،جناب آقای دكترولی زاده متخصص محترم قلب وعروق ،مدیر داخلی بیمارستان،مترون،مسئول بخش آنژیوگرافی وپرسنل بخش این بخش درمحل معاونت درمان برگزارگردید..باتوجه به خریداری دستگاه جدیدآنژیوگرافی ،جلسه ای باموضوع بررسی مشكلات آنژیو،درجهت بررسی ورفع مشكلات بخش برگزارگردید وتصمیماتی اتخاذ گردید.