معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003430504{main}( )...\index.php:0
20.06891354536Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.22014123032Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.22024123072Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.25275006760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.25275006760Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.28185119064Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.28195119144Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.28195119624Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.28205121136Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.28245142600include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

امام صادق (ع):

قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات کند،در حالی که هیچ کس جز او در آن نباشد. کسی که نیت صادقی دارد، صاحب قلب سلیم است؛ چرا که سلامت قلب از شرک و شک ، نیت را در همه چیز خالص می کند.

پیوست ها:

الگوی مراقبت معنوی از دیدگاه اسلام.pdf حجم فایل:1.46 مگابایت