معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004429608{main}( )...\index.php:0
20.04531352744Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.20874126208Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.20884126248Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.23595018792Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.23595018792Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.29085141376Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.29095141456Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.29105141936Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.29115143448Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.29215164912include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

همانگونه که مطلع می­باشید يكي از راهكارهایی كه براي پيشگيري از افزايش هزينه‌هاي درمان و تحميل بار اقتصادي سنگين به ‌نظام سلامت و جامعه در كشورهاي مختلف مورد توجه است تدوين و نشر راهنماهاي باليني مبتني بر شواهد است که به ‌عنوان یکی از سیاست ‌های برنامه تحول نظام سلامت و یکی از محورهای بسته‌ های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین محصولات دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه ای، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه ‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی این امر را عهده‌دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بند "ث و ج" ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت، «استاندارد اكوكارديوگرافي جنين » به تصویب رسیده و از این تاریخ  قابل ‌اجرا است.جهت مشاهده این استاندارد ، پیوست زیر را مطالعه بفرمائید.

 

پیوست ها:

echokardiography.pdf حجم فایل:751.72 کیلوبایت