معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006430632{main}( )...\index.php:0
20.04711354920Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.22244123120Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.22254123160Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.25135013272Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.25135013272Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.28495127656Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.28495127736Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.28495128216Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.28505129728Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.28545151192include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با توجه به اینکه هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی  و آموزش بیمار درخصوص پیشگیری و حفاظت از ویروس کووید 19 در تاریخ پنجشنبه دوم مرداد 99 همزمان با روز جهانی خودمراقبتی به صورت وبینار برگزار می گردد، در صورت تمایل جهت ثبت نام و ارسال آثار به آدرس سایت www.scpe.tums.ac.ir مراجعه نمایید.