معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003433832{main}( )...\index.php:0
20.04231362728Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.23514143504Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.23524143544Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.26485034424Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.26485034424Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.28835146728Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.28835146808Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.28845147288Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.28855148800Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.28925170264include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

در این جلسه که با ریاست آقای دکتر منصوری مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک معاونت درمان برگزار گردید. ایشان ضمن تاکید بر رسالت آزمایشگاه کوید در ارائه خدمات بهنگام و ایمن به کلیه مراجعین و بیماران با رعایت کامل استانداردها در سایه اهتمام همکاران پر تلاش و خستگی ناپذیر مجموعه آزمایشگاه ،مشکلات مربوطه را بیان نمودند. در این جلسه مشکلات و چالش های موجود  مورد بررسی قرار گرفت ومصوباتی را به دنبال داشت.