معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003428072{main}( )...\index.php:0
20.04141348968Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.15133792952Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.15143792904Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.17904756496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.17904756496Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.21574814904Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.21574814984Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.21584815464Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.21584816976Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.21634838440include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

بیماری های عفونی واگیردار از قدیمی ترین دشمنان سلامت بشر هستند . همه گیری های ایجاد شده توسط برخی از آنها ( وبا –آنفلوانزا ) در قرن های گذشته خسارات سنگینی بر جامعه بشری وارد کرده است . علی رغم پیشرفت های شگرف علم پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های واگیر ، متاسفانه هنوز هم بیماری های عفونی با قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند . بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماری زا و یا ناقلین آن ها ، بازگشت مجدد برخی بیماری ها به مناطقی که سالها عاری از آن بوده اند  ( بیماری های بازپدید ) و ظهور بیماری های جدید ( بیماری های نو پدید ) ، همه از دلایل لزوم توجه همه بخش های درگیر سلامت به این بیماری ها هستند . برای مدیریت صحیح کنترل بیماری های واگیر ، اطلاعات جامع و به روز در خصوص آنها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات ، نظام مراقبت بیماریها است . برای تحقق این هدف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر در سطح دانشگاهی تحت نظارت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروه های مختلف رده های بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم آورده تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری ، با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهم تر از آن گزارش به موقع صحیح بیماری در غالب نظام مراقبت از بیماری ها در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماری ها نقش بسزایی داشته باشد.

پیوست ها:

Principles of Disease Prevention_15190.pdf حجم فایل:10.08 مگابایت