معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005428072{main}( )...\index.php:0
20.09261348840Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.34644115808Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.34674115848Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.41304999712Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.41304999712Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.47235114160Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.47235114240Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.47245114720Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.47255116232Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.47385137696include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

کتابخانه الکترونیک

مرکز مدیریت بیماری های کشور که مسئـولیت تدوین راهنماهای  علمی عملیاتی کشور را بـه عهـده دارد، در راستـای وظایف سنگین خـود درجهت تـأمین، حفظ و ارتقـای سطح سلامت جامعه، ناگزیر است از سیستم های مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری، گزارش دهـی، همه گیـر شناسی، آمـوزش و مشـاوره های گوناگون بهره گیرد. این مـرکز در مسیر حـرکت خـود، به عشق و فـداکاری انسان های علاقهمند، به علم و دانش اساتیـد دلسوز، بهخرد واندیشه ی عارفانه ی  محققان خـاموش و پـرکار، به عمل هنرمندانه ی عـاملان بی تکلف و تلاش کارشناسان زبده هـمواره وابستـه است.

مجموعه ی حاضـر تحت عنوانراهنمای درمان دیابت نوع2،با هدف تهیه و تدوین دستورالعمل هایی برایکنترل و درمان بیماری دیابت و عوارض آن منتشر شده است. یکی از مهم ترین دلایل کاهش رشد بیماری درکشورهای توسعه یافته اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و آموزش به بیماران و دست اندرکاران کنترل این بیمـاریاست. در ایران نیز برای پیشگیری از دیابت اقدام های مناسبی نظیر چاپ و انتشار دستورالعمل های مورد نیازبـه عمل آمـده است، امـا بـرای کنترل این بیماری راه درازی در پیش داریم.  اصول درمان دیابت و روش هایمراقبت و پایش بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به طور خلاصه در این کتاب گرد آوری شده و مطالعه ی آن به همه ی همکاران پزشک توصیه می شـود.

پیوست ها:

1_94_diabet type 2.pdf حجم فایل:402.28 کیلوبایت