معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006428584{main}( )...\index.php:0
20.03681350056Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.13813801288Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.13823801240Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.16574780592Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.16574780592Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.19904857504Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.19904857584Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.19914858064Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.19914859576Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.19964881040include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دستورالعمل چگونگی فعالیت مراکز سرپایی درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست در جریان همه گیری کووید -19

pdfراهنمای درمان با داروهای آگونیست اپیوئیدی در جریان همه گیری کووید-19

 

pdfفرم گزارش دهی مراكز درمان سوء مصرف مواد

docxچک لیست ارزیابی مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر

docپرسشنامه رضایت مراجع 

docx دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت داده های نظارت بر مراکز

pdfتعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر وروان گردان (سرپایی)94بخش دولتی وغیردولتی

pdfآئین نامه تاسیس مركزسوء مصرف مواد

pdfپیش نویس موادقانونی

pdfمركزكاهش آسیب

pdfدستورالعمل تاسیس ،مدیریت ونظارت برمراكزدرمان وكاهش آسیب معتادان

pdfراهنمای سیاست هاورویكردهای درمان سوء مصرف مواد

pdfچك لیست جعبه اورژانس درمراكزدرمان اعتیاد

pdfراهنمای پیشگیری ویژه پزشكان

docxشیوه نامه درمان مواد محرک

zipپروتكل درمان وابستگی به موادافیونی بامتادون

pdfپروتكل درمان سوء مصرف موادپائیز93

پیوست ها:

بهداشت [02].jpg حجم فایل:111.17 کیلوبایت
بهداشت [03].jpg حجم فایل:228.66 کیلوبایت
بهداشت [04].jpg حجم فایل:256.01 کیلوبایت
بهداشت [05].jpg حجم فایل:231.21 کیلوبایت
بهداشت [06].jpg حجم فایل:266.03 کیلوبایت
بهداشت [07].jpg حجم فایل:292.73 کیلوبایت
بهداشت [08].jpg حجم فایل:304.03 کیلوبایت
protechol tantoor.pdf حجم فایل:718.09 کیلوبایت
protochol b.pdf حجم فایل:458.05 کیلوبایت