معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006428936{main}( )...\index.php:0
20.08361350792Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.47384115088Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.47414115128Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.52754997360Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.52754997360Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.67005164184Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.67005164264Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.67035164744Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.67045166256Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.67225187720include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

دومین نشست مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در سال جاری با مدیران خدمات پرستاری بیمارستانهای دكتر علی شریعتی و حضرت ولی عصر (عج) و با حضور رئیس دانشكده پرستاری در تاریخ دوشنبه 21/2/94 از ساعت 10 صبح در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید در این جلسه مصوبات جلسه و همچنین موارد و مشكلات حیطه دانشجویان پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت .