معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004429000{main}( )...\index.php:0
20.12391350984Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.39214116304Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.39234116344Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.44764998864Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.44764998864Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.49335111936Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.49335112016Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.49365112496Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.49365114008Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.49495135472include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونتهای تنفسی حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری در راستای وظایف محوله بر وزارت بهداشت در بند دو ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تامین بهداشت کار تدوین شده است و در راستای تکالیف کارفرمایان /مدیران و کارکنان و ناظران بهداشتی برای پیشگیری و مقابله با کرونا و سایر عفونت های تنفسی حاد واگیر در محیط های کاری ، اداری و بنگاههای اقتصادی تنظیم شده است.

پیوست ها:

مقررات پیشگیری از کرونا در محیط کار.pdf حجم فایل:665.44 کیلوبایت
1.jpg حجم فایل:10.94 کیلوبایت