معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0003428680{main}( )...\index.php:0
20.07301350280Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.33274127664Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.33294127704Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.37995011312Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.37995011312Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.42465124384Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.42465124464Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.42475124944Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.42485126456Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.42575147920include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

 

همانگونه که مطلع می باشید يكي از راهكارهایی كه براي پيشگيري از افزايش هزينه‌هاي درمان و تحميل بار اقتصادي سنگين به ‌نظام سلامت و جامعه در كشورهاي مختلف مورد توجه است، تدوين و نشر راهنماهاي باليني مبتني بر شواهد است که به ‌عنوان یکی از سیاست‌های برنامه تحول نظام سلامت و یکی از محورهای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین محصولات دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه ایی، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی این امر را عهده‌دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بند "ث و ج" ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت، راهنمای تجویز داروهای پاکلی تاکسل آلبومبن باند، انوکساپارین و IVIg به تصویب رسیده و از این تاریخ  قابل ‌اجرا است. جهت مشاهده فایلهای پیوست را مطالعه بفرمائید.

 

پیوست ها:

Enoxaparin final.pdf حجم فایل:575.80 کیلوبایت
ivig final.pdf حجم فایل:836.54 کیلوبایت
pakelitaxelalbomin.pdf حجم فایل:228.36 کیلوبایت