معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004428488{main}( )...\index.php:0
20.06931349832Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.34614110256Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.34634110296Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.41154992560Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.41154992560Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.47705105632Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.47715105712Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.47725106192Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.47735107704Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.47845129168include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به اینکه هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی  و آموزش بیمار درخصوص پیشگیری و حفاظت از ویروس کووید 19 در تاریخ پنجشنبه دوم مرداد 99 همزمان با روز جهانی خودمراقبتی به صورت وبینار برگزار می گردد، در صورت تمایل جهت ثبت نام و ارسال آثار به آدرس سایت www.scpe.tums.ac.ir مراجعه نمایید.