معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428680{main}( )...\index.php:0
20.06091350280Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.39064117200Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.39084117240Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.44785000112Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.44785000112Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.52545123464Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.52555123544Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.52565124024Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.52565125536Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.52665147000include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

 

در این جلسه که به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف درمان در مدیریت کووید 19 و ارائه خدمات ایمن به بیماران غیر کووید و کووید برگزار گردید. دکتر سهراب پور معاون درمان ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر کلیه دست اندر کاران حوزه درمان از ابتدای شیوع بیماری تا کنون بر لزوم اهتمام جدی روسای محترم بیمارستان ها و کارشناسان ستاد و صاحبین فرآیند در بررسی روزانه و رصد نحوه ی  ارائه خدمات به بیماران به نحوی که از ارائه خدمات به هنگام و ایمن به بیماران اطمینان حاصل شود تاکید فرمودند. در این جلسه خانم آبادی گزارشی از روند مدیریت درمان بیماری کرونا ارائه دادند.