معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428936{main}( )...\index.php:0
20.05251350792Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.29494119216Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.29524119256Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.34605002448Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.34605002448Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.42465125800Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.42465125880Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.42485126360Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.42485127872Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.42625149336include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه شورای هماهنگی پرستاری در تاریخ 12/3/99 با دستور جلسه بررسی مشکلات گروه پرستاری در بحران «کرونا ویروس« اعم از مراقبتی و ... و پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات و آمادگی لازم در بحرانهای آینده به ریاست مدیر خدمات پرستاری در معاونت درمان برگزار گردید. ایشان بر تلاش در راستای ریشه ای شدن فرهنگ شستشوی دست در هر شرایطی تاکید نمودند.همچنین پایش مستمر با ریز بینی خاص در کنترل عفونت از طریق تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی و .... را بسیار با اهمیت دانستند.

همچنین آقای دکتر حجت اله نجفی کارشناس و نماینده اداره پرستاری در بحران ، به مسائلی چون مدیریت نیروها ، مدیریت وسایل حفاظت فردی ، مدیریت تجهیزات و مدیریت کاهش استرس پرسنل گروه پرستاری  اشاره نمودند.

خانم آبادی دبیر جلسه نیز بر زیر ساختهای اصولی در بحث بحران تمرکز نموده و چالش های پیش آمده را مطرح نمودند.