معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001429000{main}( )...\index.php:0
20.06171350984Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.45144119568Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.45164119608Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.51015002800Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.51015002800Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.60245128232Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.60245128312Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.60265128792Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.60265130304Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.60375151768include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

دکتر سهراب پور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا ، ضمن تاکید بر نقش پرسنل درمان در مبارزه با بیماری کووید 19 به مناسبت روز جهانی بهداشت دست عنوان کردند :

از آنجائی که رعایت بهداشت دست کادر درمان - بعنوان قهرمانان نجات زندگی - در خط مقدم اهمیت بسیار بالایی دارد، از پرسنل بهداشت و درمان دانشگاه اعم از مدیران ، پزشکان ، پرستاران و سایر پرسنل می خواهم همگام با سازمان بهداشت جهانی به پویش نجات زندگی با دستان پاک بپیوندند.

این پویش همه ساله توسط سازمان جهانی بهداشت در روز 5 می مصادف با 15 اردیبهشت ، گرامی داشته می شود.امسال با گسترش بیماری کووید 19 اجرای بهداشت دست اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است.

لازم است همشهریان عزیز، بیماران و خانواده هایشان نیز برای ارتقاء سلامت جامعه و شکست کرونا به این پویش بپیوندند و کادر درمان را یاری دهند.