معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001427848{main}( )...\index.php:0
20.04631348296Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.26364108000Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.26384108040Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.32154990064Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.32154990064Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.37395103136Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.37395103216Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.37415103696Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.37425105208Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.37545126672include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

در این خبرنامه که توسط مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تهیه شده است مواردی از قبیل: سخنان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت درخصوص covid19، تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت با این ویروس گزارش شده در دنیا، توزیع جغرافیایی در دنیا، موارد گزارش شده در ایران و اقدامات انجام شده و ... ذکر شده است که پیوست می باشد.

پیوست ها:

covid19.pdf حجم فایل:1.24 مگابایت