معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001428616{main}( )...\index.php:0
20.04461350088Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.31964114320Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.31984114360Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.36974997232Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.36974997232Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.41545110304Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.41555110384Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.41565110864Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.41565112376Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.41705133840include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

در جلسه هماهنگی پرستاری با موضوع مرور برنامه عملیاتی سال 99 و بررسی چالش های مدیریت بحران کرونا که باحضور مدیران پایه پرستاری و سوپروایزورهای آموزشی ، کنترل عفونت و مدیریت بحران در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید، خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری درخصوص مدیریت بحران بیان نمودند: اولویت فعلی اداره خدمات پرستاری ، مدیریت بحران بیماری کووید 19 و انجام دقیق و بدون نقص شرح وظایف پرستاری در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت پرسنل و کسب رضایت خالق بی همتا می باشد.ایشان افزودند از مهمترین موارد برنامه عملیاتی 99، آموزش می باشد که باید مورد اهتمام ویژه قرارگیرد.