معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002429384{main}( )...\index.php:0
20.07421352136Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.37654118064Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.37674118104Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.42635000272Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.42635000272Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.48345113344Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.48345113424Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.48365113904Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.48375115416Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.48495136880include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

مشاهده کلیه اخبار

جهت دریافت دستورالعمل چگونگی فعالیت و راهنمای درمان مراکز سرپایی درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست در جریان همه گیری کووید-19 پیوست های زیر را مشاهده نمایید.

پیوست ها:

faaliatcovid19.pdf حجم فایل:631.20 کیلوبایت
rahnamacovid19.pdf حجم فایل:1.70 مگابایت