معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا


( ! ) Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php on line 30
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004428392{main}( )...\index.php:0
20.05861349608Joomla\CMS\Application\SiteApplication->execute( )...\index.php:49
30.26804166368Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\CMSApplication.php:202
40.26814166408Joomla\CMS\Application\SiteApplication->render( )...\SiteApplication.php:778
50.30015074288Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->render( )...\CMSApplication.php:1044
60.30015074288Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->_renderTemplate( )...\HtmlDocument.php:567
70.33315188952Joomla\CMS\Document\HtmlDocument->getBuffer( )...\HtmlDocument.php:793
80.33315189032Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer->render( )...\HtmlDocument.php:501
90.33325189512Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModuleRenderer->render( )...\ModulesRenderer.php:47
100.33325191024Joomla\CMS\Helper\ModuleHelper::renderModule( )...\ModuleRenderer.php:98
110.33385212488include( 'C:\wamp64\www\darman\modules\mod_sibling\mod_sibling.php' )...\ModuleHelper.php:200

معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی فسا

pdf تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه(دستورالعمل کشوری)

pdfاستانداردهای پرستاری

pdf دستورالعمل برنامه ملی پاسخ پرستاری در حوادث و بلایا

pdf راهنمای نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 با علائم خفیف در منزل

 

pdfآئین نامه اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری2

docxآئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل(نامه)

pdfآئین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل

docآئین نامه اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری 1

امور حقوقی و قوانین حوزه پرستاری 

docxراهنمای دسترسی به تعرفه های هوم کر

تعرفه های هوم کر

 

کلیه مستندات مربوط به صلاحیت حرفه ای

جهت مشاهده تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 96به قسمت پایین همین صفحه (پیوست ها )مراجعه نمائید.

 

چشم انداز پرستاری:

 

 

به نام اولین هنرمند هستی آفرین

باور داریم كه پرستاری آمیزه ای ازعلم و هنر و فرآیندی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های متعالی جامعه است. از این رو دفتر قائم مقام وزیر در امور پرستاری، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی بر آن است تا جهت تامین این نیازها، خدمات بیمار محور، مطلوب و اثربخش را درکلیه سطوح سلامت از طریق توسعه حرفه ای در زمینه آموزش، بهداشت، درمان و توانبخشی به منظور ارزش آفرینی وارتقاء رضایتمندی بیماران ارائه نماید.

بسمه تعالی

دفتر قائم مقام وزیر ومدیرکل امور پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی پاییز 1390

مأموریت( Mission)

فراهم آوردن موجبات تامین خدمات پرستاری مطلوب،ایمن، کارا و اثربخش درکلیه سطوح سلامت به جامعه از طریق حفظ و توسعه کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ارزشها و باورها (Values):

این دفتر بر مبنای ارزشهای زیر فعالیت خواهد نمود:

یکپارچگی و انسجام، تناسب و ایمنی، کیفیت، خلاقیت و نوآوری، تنوع و گستردگی نقش های پرستاری با احترام به حقوق و ارزشها و كرامت انسانی

چشم انداز ( Vision):

الگوی كشورهای منطقه درمدل مدیریت وسیاستگذاری خدمات پرستاری

دستیابی به مرجعیت علمی فناوری در آموزش پرستاری منطقه

الگوی منطقه ای درامركیفیت واستانداردهای خدمات پرستاری

اصول و مبانی(Principles):

تشکیل دفترقائم وزیر و مدیر كل امور پرستاری بر اصل هماهنگی و همكاری در سیاستگذاریهای مرتبط با خدمات، آموزش و پژوهش پرستاری ودر نتیجه ارتقاء سطح سلامت جامعه استوار است. فعالیتهای این دفتر مبتنی بر اصول زیر می باشد:

1- ارائه خدمات پرستاری منطبق با استانداردها و دانش روز به جامعه

2- ارتقای كیفیت فعلیت های پرستاران درعرصه های بهداشتی، درمانی، و توانبخشی. آموزشی و پژوهشی

3- کاهش فاصله بین آموزش و عملکرد پرستاران درکلیه سطوح سلامت در سراسر کشور.

4- ایجاد انسجام و یکپارچگی بین واحدهای مختلف بهداشتی، درمانی، توانبخشی آموزشی و پژوهشی، در پرستاری.

5- تسهیل ارتباطات بین مراکز آموزشی، پژوهشی با مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی.

6- گسترش فرهنگ پژوهش در پرستاری و کاربرد پژوهش درعمل بصورت و دانش روز پرستاران در کلیه حیطه ها.

تسهیل ترجمان دانش پرستاری و عملکردهای مبتنی بر شواهد در حوزه های پرستاری

7- اطمینان از ارائه خدمات پرستاری مناسب، مبتنی بر شواهد و دانش روز در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور (اعم از مراکز دولتی، خصوصی، خیریه و مراکز وابسته به نهاد ها و سازمانها).

آئین نامه اخلاق پرستاری درجمهوری اسلامی ایران

 پیشرفتهای حوزه دانش و فناوری در مراقبت‌های بهداشتی، چالش‌های عمده‌ای را پیش روی پرستاران قرار داده است. تمامی پرستاران، صرف‌نظر از تخصص خود، در فعالیت‌های کاری خود با چالش‌های اخلاقی مواجه شده، برای تصمیم‌گیری در نقش‌های سنتی و جدید خود نیازمند دانش فردی و مشاوره گروهی هستند. همگان بر این توافق هستند كه برخورداری از حساسیت‌های اخلاقی یكی از ملزومات عملكرد پرستاران است. مسؤلیت‌های اخلاقی پرستاران در عملكرد و مراقبت مستلزم این است كه ایشان از باورهای خود مطلع بوده، همچنین مبانی و اصول تحلیل اخلاقی و تصمیم گیری به صورت منسجم؛ تدوین شده و در دسترس باشند. آیین‌ها (یا کدها)ی اخلاقی راهنما‌های نظام‌مندی برای شكل دهی رفتار اخلاقی است.ادامه درپیوست می باشد.........

پیوست ها:

312_1394_aeen name.doc حجم فایل:168.00 کیلوبایت
تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 96.tif حجم فایل:22.76 کیلوبایت