معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

عملکرد مدیریت

1-نظارت برحسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت مطبوع در موسسات درمانی

2-تلاش جهت هرچه بهتر اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت

3-برگزاری و شركت در جلسه با رؤسا و مدیران بیمارستانهای تابعه و بررسی مشكلات اجرای طرح تحول نظام سلامت

4-اعلام تعرفه ویزیت و نظارت بر اجرای طرح تحول نظام سلامت

5- بررسی و نظارت وظایف محول شده به هریك از كارشناسان حوزه درمان

6-نظارت و رسیدگی به نحوه انجام خدمات شایسته به ارباب رجوع

7-نظارت بر انجام به موقع درخواستهای ادارات و سازمانهای مرتبط با امور درمان

8-نظارت بر انجام ارزشیابی بیمارستانهاو مطبها و مراكز درمانی