معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

مدیریت درمان

شرح وظایف مدیردرمان

شرح وظایف مدیردرمان 1-نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مؤسسات درمانی تابعه 2-مطالعه و بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح كمی و كیفی ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه. 3-شركت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشكی مربوط در حد ...

معرفی مدیریت

معرفی مدیریت مدیردرمان: خانم دكترفاطمه قدرتی  مدرك تحصیلی:  پزشك عمومی سابقه كار: 8 سال  شماره تماس: 07153314659

عملكرد مدیریت درمان

عملكرد مدیریت درمان 1-نظارت برحسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای وزارت مطبوع در موسسات درمانی 2-تلاش جهت هرچه بهتر اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت 3-برگزاری و شركت در جلسه با رؤسا و مدیران بیمارستانهای تابعه و بررسی مشكلات اجرای طرح تحول نظام سلامت 4-اعلام تعرفه ویزیت و نظارت ...