معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

برگزاری نشست مشترک معاونت درمان و معاونت بهداشتی و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک

برگزاری نشست مشترک معاونت درمان و معاونت بهداشتی و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک جلسه مشترک معاونت درمان ، معاونت بهداشت و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه با دستور جلسه سند تبادل اطلاعات الکترونیک و با هدف ایجاد هماهنگی در توسعه و استقرار نظام ارجاع در سطح دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ 12/12/95 در ...

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه و روسای اداره نظارت و اعتباربخشی درمان از بخشهای بیمارستان دکتر شریعتی

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه و روسای اداره نظارت و اعتباربخشی درمان از بخشهای بیمارستان دکتر شریعتی در تاریخ 4/12/95 با حضور معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر پزشکی و رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی جناب آقای زراعتکاران و کارشناس مسئول اعتباربخشی سرکار خانم مرادی  به صورت سر زده  از بخش های  اورژانس -طب سنتی-دیالیز-اعصاب و روان-حوزه مدیریت و بخش خون گیری ...

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین پذیرش در بحران و امداد هوایی و اصولی ایمنی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین پذیرش در بحران و امداد هوایی و اصولی ایمنی در این جلسه که به همت معاونت درمان و مرکز فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن نحوی برگزار گردید. جناب آقای نیکبخت کارشناس EOC و ارتباطات رادیویی به آموزش امداد هوایی و اصول ایمنی  برای افراد صاحب فرایند – مدیران ارشد و سوپروایزرهای بالینی – مسئولین ...

برگزاری جلسه کمیته طرح ملی 247در معاونت درمان

برگزاری جلسه کمیته طرح ملی 247در معاونت درمان جلسه ماهیانه کمیته طرح ملی 247 معاونت درمان در تاریخ 2/12/95 در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا آقای دکتر پزشکی بر بومی سازی الگوریتم ارائه خدمت به بیماران با توجه به امکانات و شرایط دانشگاه تاکید داشتند. و مقرر گردید گزارش جامعی ...

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی معاونت درمان با موضوع پایش برنامه عملیاتی سال 95 و بررسی برنامه های پیشنهادی عملیاتی سال 96

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی معاونت درمان با موضوع پایش برنامه عملیاتی سال 95 و بررسی برنامه های پیشنهادی عملیاتی سال 96 در تاریخ 8/12/95 با حضور معاون محترم درمان جناب آقای دکتر پزشکی برنامه های عملیاتی درمان مورد بررسی قرار گرفت.  دکتر پزشکی با ذکر اهمیت موضوع اجرای صحیح برنامه های عملیاتی مشترک و اختصاصی معاونت درمان به عنوان  یک نقشه راه  در راه رسیدن به ارتقاء کیفیت ...

برگزاری کلاس آموزشی انقلاب اسلامی،منزلت زن،تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی توسط معاونت درمان

برگزاری کلاس آموزشی انقلاب اسلامی،منزلت زن،تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی توسط معاونت درمان در جلسه آموزشی انقلاب اسلامی،منزلت زن،تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی که توسط مسئول کمیسیون امور بانوان درسالن نحوی برگزار گردید،مدرس این جلسه آقای دکتر اجاقی ضمن تشریح سبک زندگی اسلامی و ایرانی مهمترین نکته اصلاح سبک زندگی بشری ، باور ...