معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

تقدیر ریاست دانشگاه از دست اندرکاران اجرای نظام برنامه ریزی عملیاتی دانشگاه

تقدیر ریاست دانشگاه از دست اندرکاران اجرای نظام برنامه ریزی عملیاتی دانشگاه نشست تقدیر از دست اندرکاران اجرای نظام  برنامه ریزی عملیاتی دانشگاه با حضور هیات رییسه و رابطین معاونت ها در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید.در این نشست که کارشناسان مسئول برنامه عملیاتی معاونت درمان نیز حضور داشتند،دکترعلیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم ...

برگزاری همایش صلاحیت حرفه ای پرستاری در سالن بعثت دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری همایش صلاحیت حرفه ای پرستاری در سالن بعثت دانشگاه علوم پزشکی فسا به همت مدیر خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا سرکار خانم کریمی ، همایش صلاحیت حرفه ای با حضور حداکثری پرستاران شاغل در حوزه درمان دانشگاه برگزار گردید.خانم کریمی در ابتدای همایش به موارد زیر اشاره نمودند: ارائه تاریخچه مربوط به پیگیری های صلاحیت حرفه ...

برگزاری کمیته هماهنگی درمان

برگزاری کمیته هماهنگی درمان جلسه هماهنگی درمان با حضور آقای دکتر پزشکی معاون درمان ،روسا و مدیران بیمارستانها و کارشناسان مسئول معاونت درمان در تاریخ 1/12/95 در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر پزشکی از هماهنگی های خوب کارگروه بهداشت درمان در مدیریت خطر ...

اختلال خلقی فصلی

اختلال خلقی فصلی اختلال خلقی فصلی نوعی افسردگی با الگویی ویژه است. این اختلال هر سال درفصل پاییز و زمستان شروع می شود و در بهار و تابستان پایان می باید. بسیاری از علائم این بیماری علائمی هستند که در افسردگی هم دیده می شود که عبارتند از : خلق پایین  و افسرده، کمبود انرژی، ...

دیدار سرزده معاون درمان ورئیس اداره نظارت و اعتیاربخشی از بیماران اعزامی استهبان

دیدار سرزده معاون درمان ورئیس اداره نظارت و اعتیاربخشی از بیماران اعزامی استهبان در تاریخ 30/11/95 با حضور معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر پزشکی و رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی جناب آقای زراعتکاران و کارشناس مسئول اعتباربخشی سرکار خانم مرادی بازدیدی  از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) به صورت سر زده  از بخش های  اورژانس – داخلی – جراحی ...

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه از بخشهای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)   دربازدیدی سرزده از بخش های اتفاقات، تریاژ، اورژانس اطفال، اتاق های عمل و زایشگاه، دکترپزشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا، به همراه مدیرخدمات پرستاری دانشگاه وکارشناس مسئولان معاونت درمان، ضمن عیادت از بیماران، از نزدیک مسائل ومشکلات بیماران وپرسنل ...