معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

اخبار معاونت درمان

سومین جلسه هماهنگی برگزاری جشن پرستاری درمعاونت درمان برگزار گردید.

 سومین جلسه هماهنگی برگزاری جشن پرستاری درمعاونت درمان برگزار گردید. سومین جلسه هماهنگی برگزاری جشن پرستاری در تاریخ 3/11/95با حضور رئیس دانشکده پرستاری ، مدیر خدمات پرستاری ، مدیران روابط عمومی دانشگاه و بیمارستان در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.در این جلسه نامه وزارتخانه قرائت گردید و برنامه ریزی های لازم جهت ...

برگزاری کمیته ماهیانه طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی در معاونت درمان

برگزاری کمیته ماهیانه طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی در معاونت درمان  کمیته ماهیانه طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247) با حضور آقای دکتر پزشکی معاون درمان ،آقای دکتر شکوهیان رئیس بیمارستان و آقای دکتر ولی زاده و دیگر مرتبطین طرح با دستور جلسه بررسی نتیجه پایش طرح ملی 247 از سوی وزارتخانه و شناسایی گروه ها ...

بازدید معاون درمان جدید از مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی

بازدید معاون درمان جدید از مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی جناب آقای دکتر پزشکی معاون محترم درمان در تاریخ 4/11/95از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ، بخشهای اداری ، پایگاه شماره 1 شهری ، دیسپچ و ستاد هدایت اورژانس 115 بازدید نمودند. دراین بازدید که ریاست محترم مرکز مدیریت حوادث و جمعی از مسئولین بخشهای اداری ...

دومین کمیته دانشگاه ترویج زایمان طبیعی در سال 1395 در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.

دومین کمیته دانشگاه ترویج زایمان طبیعی در سال 1395 در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر عسکری ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر ضیایی معاون محترم درمان جناب اقای دکتر شکوهیان ریاست محترم بیمارستان و  جناب آقای دکتر نجفی سرپرست محترم معاونت بهداشتی مدیر گروه و متخصصین زنان و زایمان فوق تخصص نوزادان ...

برگزاری جلسه ویرایش فنی فرمهای بیمارستانی در معاونت درمان

برگزاری جلسه ویرایش فنی فرمهای بیمارستانی در معاونت درمان به عنوان بخشی از فعالیت های بین الملل سازی دانشگاه ،تمامی فایل های دوزبانه فارسی و انگلیسی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) در یک بازه زمانی چند ماهه توسط عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه مورد ویرایش فنی قرار گرفت. در جلسه امروز چهارم بهمن ماه 1395 ...

برگزاری جلسه بررسی نامه ابلاغ شاخص های ملی پرستاری در بالین در معاونت درمان

برگزاری جلسه بررسی نامه ابلاغ شاخص های ملی پرستاری در بالین در معاونت درمان جلسه بررسی نامه ابلاغ شاخص های ملی پرستاری در بالین ،با حضور مدیران پرستاری دانشگاه و بیمارستانها، رئیس دانشکده پرستاری ،کارشناسان اعتباربخشی معاونت درمان و بیمارستانها ، کارشناس آموزش حوزه پرستاری دانشگاه  و سوپروایزرهای آموزشی بیمارستانها روز چهارشنبه ...