معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

اخبار معاونت درمان

تقارن ایام جهانی مددکاری اجتماعی با ایام عید باستانی نوروز و تحویل سال نو پیشاپیش مبارک

تقارن ایام جهانی مددکاری اجتماعی با ایام عید باستانی نوروز و تحویل سال نو پیشاپیش مبارک آنان که شکفتن گلسار لبخند را بر لبان غنچه های رنجور نومید دیده اند و آنان که گلبرگ های شقایق را در دشت های دور و از برف سپید شوق و امید بوئیده اند، تو را همپای پهنای آسمان ها و امن جای ساحل دریاها می شناسند، آنگاه نمی دانستند که با کدامین زبان سپاست گویند ...

گردشگری سلامت (توریسم درمانی)

گردشگری سلامت (توریسم درمانی) گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. انواع گردشگری سلامت : 1 – گردشگری پزشکی : مسافرت به  منظور درمان بیماری های جسمی یا انجام نوعی از عمل های ...

جلسه آموزشی آشنایی با قیمت گذاری تعرفه های پزشکی براساس ارزشهای نسبی و مراقبت های سلامت

جلسه آموزشی آشنایی با قیمت گذاری تعرفه های پزشکی براساس ارزشهای نسبی و مراقبت های سلامت در راستای اجرای موثر تعرفه های پزشکی طرح تحول سلامت ،جلسه آموزشی آشنایی با قیمت گذاری تعرفه های پزشکی براساس ارزشهای نسبی و مراقبت های سلامت در 4 جلسه توسط اداره اقتصاد درمان معاونت درمان برگزار گردید و صاحبان فرآیند ستادی و بیمارستانها در این جلسه حضور ...

برگزاری نشست مشترک معاونت درمان و معاونت بهداشتی و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک

برگزاری نشست مشترک معاونت درمان و معاونت بهداشتی و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک در راستای اجرای اهداف دولت الکترونیک جلسه مشترک معاونت درمان ، معاونت بهداشت و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه با دستور جلسه سند تبادل اطلاعات الکترونیک و با هدف ایجاد هماهنگی در توسعه و استقرار نظام ارجاع در سطح دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ 12/12/95 در ...

نظرات مدیر خدمات پرستاری در خصوص اهداف Home Care

نظرات مدیر خدمات پرستاری در خصوص اهداف Home Care سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  در خصوص Home Care  مطالبی به شرح زیراعلام نمودند : در راستای پروتکل وزارتخانه  با توجه به انتظارات و نیازهای اساسی مردم و نظام سلامت که توقع دارند پا به پای تخصص های علوم پزشکی، مراقبت های پرستاری علمی، کارآمد ...

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین پذیرش در بحران و امداد هوایی و اصولی ایمنی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین پذیرش در بحران و امداد هوایی و اصولی ایمنی در این جلسه که به همت معاونت درمان و مرکز فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن نحوی برگزار گردید. جناب آقای نیکبخت کارشناس EOC و ارتباطات رادیویی به آموزش امداد هوایی و اصول ایمنی  برای افراد صاحب فرایند – مدیران ارشد و سوپروایزرهای بالینی – مسئولین ...