معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

بازدید سر زده جناب آقای دکتر پزشکی از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی

بازدید سر زده جناب آقای دکتر پزشکی از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی  جناب آقای دکتر پزشکی به همراه رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی ، مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  و کارشناس مسئول اعتباربخشی در تاریخ 19/2/1396 از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی به صورت سرزده بازدید نمودند.در این بازدید جناب آقای دکتر بر راه اندازی ...

برگزاری جلسه بررسی فرم گزارش پرستاری

برگزاری جلسه بررسی فرم گزارش پرستاری جلسه ای پیرامون بررسی فرم گزارش پرستاری با حضور رئیس دانشکده پرستاری ، رئیس اداره پرستاری ، کارشناسان اداره پرستاری ، مترون و کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت درسالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. دراین جلسه مقرر گردید نظرات و پیشنهادات ارائه شده مکتوب ...

برگزاری جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر شریعتی با حضور معاون درمان دانشگاه

برگزاری جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر شریعتی با حضور معاون درمان دانشگاه  صبح امروز جناب آقای دکتر پزشکی معاونت محترم درمان به همراه رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی،مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  و کارشناس مسئول اعتباربخشی در مراسم جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر علی شریعتی شرکت نمودند. آقای دکتر پزشکی ضمن تبریک روز جهانی ...

برگزاری جلسه کمیته طرح ملی 247در محل معاونت درمان

برگزاری جلسه کمیته طرح ملی 247در محل معاونت درمان جلسه کمیته طرح ملی 247 با حضور معاون محترم درمان ، هماهنگ کننده طرح در معاونت درمان ، رئیس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) و، مسئول طرح در بیمارستان آقای دکتر ولی زاده و کلیه مداخلین در محل معاونت درمان برگزار گردیدو مصوباتی در پی داشت.

برگزاری جلسه مشترک معاونت درمان و بهداشت در خصوص کاهش مرگ و میر مادران

برگزاری جلسه مشترک معاونت درمان و بهداشت در خصوص کاهش مرگ و میر مادران جلسه مشترک معاونت درمان و بهداشت در خصوص کاهش مرگ و میر مادران در معاونت درمان تشکیل شد. این جلسه که با حضور معاونت های بهداشت و درمان و باهدف پیگیری و شناسایی مادران پرخطر برگزار گردید، مقرر شد هر 2 هفته یکبار جلسات مشترک برای نظارت و اجرای بهینه فرآیندهای ...

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران گروه با معاونت درمان و معاونت آموزشی دانشگاه

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران گروه با معاونت درمان و معاونت آموزشی دانشگاه جلسه هماهنگی مدیران گروه با معاونت درمان و معاونت آموزشی در تاریخ 29/1/1396 در محل سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید. حاضرین جلسه معاون درمان و معاون آموزش دانشگاه و پزشکان متخصص (مدیران گروههای تخصصی) بودند. در این جلسه پیرامون مسائل درمانی و آموزشی ...