معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

برگزاری جلسه مشترک معاون درمان و معاون آموزشی دانشگاه با مدیر گروههای آموزشی و بالینی در محل جلسات معاونت درمان

برگزاری جلسه مشترک معاون درمان و معاون آموزشی دانشگاه با مدیر گروههای آموزشی و بالینی در محل جلسات معاونت درمان صبح امروز(4/4/96) جلسه مشترک معاون درمان و معاون آموزشی دانشگاه با مدیر گروههای آموزشی و بالینی در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.در ابتدای جلسه آقای دکتر پزشکی ضمن تشکر و قدردانی از همه گروههای بالینی در اجرای طرح تحول سلامت از زمان اجرا تا کنون ...

برگزاری شورای هماهنگی پرستاری در سالن اجتماعات معاونت درمان با حضور حداکثر اعضاء با دستور کار بررسی پیش نویس راهنمای گزارش

برگزاری شورای هماهنگی پرستاری در سالن اجتماعات معاونت درمان با حضور حداکثر اعضاء با دستور کار بررسی پیش نویس راهنمای گزارش در این نشست سرکار خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری ضمن تبریک به مناسبت روز آزادی خرمشهر و شروع ماه ضیافت الله رمضان بر اهمیت مستند سازی بر اساس عملکرد در حیطه های مدیریت و رهبری – مراقبت و درمان و مدیریت خدمات پرستاری در جلسه رضایتمندی ارباب رجوع و ارتقاء ...

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ترومبوآمبولی و بیماری قلبی در بارداری و زایمان در سالن نحوی دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ترومبوآمبولی و بیماری قلبی در بارداری و زایمان در سالن نحوی دانشگاه به همت واحد امور مامایی و سلامت مادران معاونت درمان و در راستای کاهش مرگ مادران با علت بیماریهای قلبی و ترومبو آمبولی، کنفرانس یک روزه ای به منظور معرفی دستورالعمل های مذکور در تاریخ 31/2/96 در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.در ابتدا توسط سرکار خانم دکتر ...

بازدید سرزده معاون درمان ،مسئول اداره نظارت ورئیس اداره پرستاری از بیمارستان دکتر شریعتی و درمانگاه حمزه

بازدید سرزده معاون درمان ،مسئول اداره نظارت ورئیس اداره پرستاری از بیمارستان دکتر شریعتی و درمانگاه حمزه صبح امروز آقای دکتر پزشکی معاون درمان ،مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی ورئیس اداره پرستاری به طور سرزده از بیمارستان دکتر شریعتی و درمانگاه حمزه بازدید نمودند.دراین بازدید که سرپرست بیمارستان و مدیر داخلی نیز حضور داشتند،ضمن بازدید از واحدهای مختلف بخش ...

برگزاری کمسیون ماده 31 معاونت درمان در محل سالن جلسات معاونت درمان

برگزاری کمسیون ماده 31 معاونت درمان در محل سالن جلسات معاونت درمان  اولین جلسه کمسیون ماده 31 در سال 96  با حضور اعضاء در محل معاونت درمان برگزار گردید. رحیمی دبیر کمیسیون افزود: ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبل به بررسی وضعیت مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی و همچنین بررسی سامانه آیداتیس و ... تصمیماتی گرفته شد. این ...