معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

اخبار معاونت درمان

برگزاری کار گروه درمان حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل توسط معاونت درمان در سالن روزبهان دانشگاه

برگزاری کار گروه درمان حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل توسط معاونت درمان در سالن روزبهان دانشگاه  کار گروه درمان حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل در تاریخ 1/3/96 ساعت 10 – 8 در سالن روز بهان دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئولین بیمارستان ها، تیم ارزیابی سه نفره ارزیابی ایمنی بیمارستان ها برای حوادث و بلایا -  دبیران کمیته های بیمارستان ها برگزار ...

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ترومبوآمبولی و بیماری قلبی در بارداری و زایمان در سالن نحوی دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ترومبوآمبولی و بیماری قلبی در بارداری و زایمان در سالن نحوی دانشگاه به همت واحد امور مامایی و سلامت مادران معاونت درمان و در راستای کاهش مرگ مادران با علت بیماریهای قلبی و ترومبو آمبولی، کنفرانس یک روزه ای به منظور معرفی دستورالعمل های مذکور در تاریخ 31/2/96 در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید.در ابتدا توسط سرکار خانم دکتر ...

بازدید سر زده جناب آقای دکتر پزشکی از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی

بازدید سر زده جناب آقای دکتر پزشکی از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی  جناب آقای دکتر پزشکی به همراه رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی ، مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  و کارشناس مسئول اعتباربخشی در تاریخ 19/2/1396 از بخش اعصاب و روان بیمارستان دکتر علی شریعتی به صورت سرزده بازدید نمودند.در این بازدید جناب آقای دکتر بر راه اندازی ...

برگزاری جلسه آموزشی طرح ملی 724(سکته حاد مغزی)ویژه پرسنل معاونت بهداشت توسط معاونت درمان

برگزاری جلسه آموزشی طرح ملی 724(سکته حاد مغزی)ویژه پرسنل معاونت بهداشت توسط معاونت درمان در راستای مصوبه کمیته طرح ملی 724 در فروردین ماه، جلسه آموزشی سکته حاد مغزی (طرح ملی 724) با مشارکت معاونت های بهداشت و درمان روز یکشنبه مورخ 30/2/96 با حضور کلیه کارشناسان معاونت بهداشت برگزار گردید. این جلسه  توسط سرکار خانم دکتر شعبانی متخصص محترم ...

برگزاری جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر شریعتی با حضور معاون درمان دانشگاه

برگزاری جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر شریعتی با حضور معاون درمان دانشگاه  صبح امروز جناب آقای دکتر پزشکی معاونت محترم درمان به همراه رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی،مدیر خدمات پرستاری دانشگاه  و کارشناس مسئول اعتباربخشی در مراسم جشن روز جهانی تالاسمی در بیمارستان دکتر علی شریعتی شرکت نمودند. آقای دکتر پزشکی ضمن تبریک روز جهانی ...