معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

تشکیل کارگروه بررسی شاخصهای هیات امناء درمان با حضور معاون درمان

تشکیل کارگروه بررسی شاخصهای هیات امناء درمان با حضور معاون درمان  جلسه کارگروه بررسی شاخصهای عملکردی درمان  در سال 95با حضور معاون درمان و کارشناسان درمان در تاریخ 13/4/96 در محل معاونت درمان تشکیل گردید. در این جلسه  جناب آقای دکتر پزشکی ضمن تشکر و قدردانی از کارشناسان محترم در زمینه آماده سازی اطلاعات درمان   از ...

برگزاری کمیته شورای امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری کمیته شورای امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی فسا کمیته شورای امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ 96/3/29  به ریاست سرکار خانم مریم کریمی سرپرست امور بانوان وبا حضور اعضاء در خصوص ایده پردازی در راستای شعار سال : اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برگزار گردید. در این جلسه  اعضاء حاضر پیشنهاداتی ...

برگزاری جلسه وب ویدئو کنفرانس مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی با حضور معاونین درمان

برگزاری جلسه وب ویدئو کنفرانس مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی با حضور معاونین درمان  جلسه وب ویدئو کنفرانس مدیر کل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی جناب آقای دکتر میردهقان با حضور معاونین محترم درمان و روسای صدورپروانه دانشگاههای کشور به طور همزمان در مورخ 12/4/1396برگزار گردید. دراین جلسه در خصوص موافقت اصولی بخشهای بیمارستانی، مراکز جراحی ...

برگزاری کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247)

برگزاری کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247) کمیته طرح ملی مدیریت درمان سکته حاد قلبی (طرح ملی 247) در تاریخ 96/3/30  به ریاست جناب آقای دکتر پزشکی در معاونت درمان برگزار گردید. این جلسه هشت مصوبه در پی داشت ، در این جلسه جناب آقای دکتر پزشکی بر روند صحیح اجرای طرح و همچنین تلاش مضاعف برای اجرای ...

برگزاری کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی (طرح ملی 724) در معاونت درمان

برگزاری کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی (طرح ملی 724) در معاونت درمان جلسه مدیریت درمان سکته حاد مغزی در معاونت درمان به ریاست آقای دکتر پزشکی برگزار گردید. در این جلسه هماهنگ کننده طرح در درمان موارد مطرح شده در جلسه 96/2/25 وزارتخانه به اطلاع حاضرین رساندند.این جلسه مصوباتی در پی داشت و مهم ترین آن اطلاع رسانی و آموزش ...

نشست مشترک معاونت درمان با معاونت بهداشتی و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی پیرامون ساماندهی زیر ساخت های الکترونیکی نظام ارجاع خدمات نوین سلامت

نشست مشترک معاونت درمان با معاونت بهداشتی و دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی پیرامون ساماندهی زیر ساخت های الکترونیکی نظام ارجاع خدمات نوین سلامت دکتر پزشکی معاون محترم درمان با عنایت به رسالت دانشگاه علوم پزشکی در ارائه خدمت با کیفیت به مردم در جهت کسب رضایتمندی ایشان از صاحبین فرآیند خواستند تا در سایه همکاری و همدلی در تحقق اهداف زیر تلاش نمایند.  1 – استقرار فرایند ارجاع با قابلیت ثبت دریافت ...