معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی در معاونت درمان

برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاه پزشکی در معاونت درمان در راستای سیاستهای کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرایبند 5 ساماندهی تقاضاها و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز خدمات سلامت صرفا بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی، استفاده منطقی از منابع و خدمات در نظام سلامت جز اولویت های وزارت ...

برگزاری جلسه شورای هماهنگی پرستاری در محل معاونت درمان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی پرستاری در محل معاونت درمان جلسه شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه با حضور رئیس دانشکده پرستاری و رئیس اداره پرستاری و مترون های بیمارستانها در محل معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه سنجه های اعتباربخشی نسل سوم در حیطه پرستاری مورد ارزیابی قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات حاضرین جهت ...

برگزاری جلسه هماهنگی آواب با حضور معاون درمان و روسای بیمارستانها

برگزاری جلسه هماهنگی آواب با حضور معاون درمان و روسای بیمارستانها     جلسه هماهنگی آواب با حضور معاون درمان و روسای بیمارستانها ، مدیران ، رابطین و کاربران بیمارستانی در محل معاونت درمان برگزار گردید.در ابتدا آقای دکتر سهراب پور در خصوص اهمیت به روز رسانی و تکمیل صحیح اطلاعات سامانه آواب و همچنین قدمت سامانه مطالبی ...

دومین جلسه کمیته هماهنگی برگزاری جشن روز پرستار در محل معاونت درمان تشکیل گردید.

دومین جلسه کمیته هماهنگی برگزاری جشن روز پرستار در محل معاونت درمان تشکیل گردید. دومین جلسه شورای هماهنگی پرستاری و کارشناسان ستادی و مترونهای بیمارستان حول محور چگونگی برگزاری بزرگداشت روز پرستار با حضور مسئولین مربوطه در تاریخ 13/10/96 در محل معاونت درمان برگزار گردید. همچنین در خصوص مطالب جلسه اخیر نشست مدیران پرستاری کشور، به ...

برگزاری کارگاه آموزشی اختلال وسواسی جبری

برگزاری  کارگاه آموزشی اختلال وسواسی جبری     کارگاه آموزشی اختلال  وسواس – جبری به همت واحد درمان سوء مصرف مواد  معاونت درمان در مورخه چهارشنبه 27/10/96 در سالن نحوی دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که توسط خانم دکتر رحیمی (متخصص اعصاب و روان) برگزار گردید به بررسی وضعیت این بیماری ...

کمیته هماهنگی برگزاری جشن روز پرستار در معاونت درمان تشکیل جلسه داد.

کمیته هماهنگی برگزاری جشن روز پرستار در معاونت درمان تشکیل جلسه داد. کمیته هماهنگی برگزاری جشن روز پرستار در تاریخ 3/10/96 با حضور رئیس اداره پرستاری و ریاست دانشکده پرستاری ، مترون های بیمارستان و کارشناسان ستادی برگزار گردید. در این جلسه نظرات مربوطه  ومصوبات مورد بررسی قرار گرفت .