معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان

مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان شریعتی: سر کار خانم فاطمه گل رازقی
 
بخش ها:
1- سونوگرافی
2- سی تی اسکن
3- ام آر آی
4- رادیولوژی و عکس برداری
5- سنگ شکن