معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان

مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): جناب آقای محمد تقی دهقان
بخش ها:
1- سونوگرافی
2- رادیولوژی و عکس برداری
3- سی تی اسکن
4- آنژیوگرافی