معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان

برنامه استراتژیك معاونت درمان درسال92

برنامه استراتژیك معاونت درمان درسال92 رسالت(Mission): معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا در راستای سیاست های وزارت متبوع ودانشگاه، متولی اصلی ارائه ، توسعه فناوری ها ی اطلاعات سلامت و خدمات تشخیصی درمانی به بیماران ، نظارت واعتبار بخشی بر موسسات تشخیصی ودرمانی می باشد . این معاونت با بکارگیری ...