معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد رسیدگی به شکایات

جهت مشاهده روندرسیدگی به شكایات پیوست های زیررامشاهده نمائید.

عملكرد6ماه اول واحدرسیدگی به شكایات در6ماه اول 93

1– راه اندازی سیستم پاسخگویی 1590 از طرف وزار ت متبوع در خصوص شكایات مربوط به تحول نظام سلامت

2 - رسیدگی به شكایات واصله به معاونت درمان – بیمارستان – معاونت درمان – مدیریت حراست و ...

 

پیوست ها:

farayand1.png حجم فایل:247.31 کیلوبایت
farayand2.png حجم فایل:247.55 کیلوبایت