معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا

نظارت و اعتبار بخشی مراکز بستری

zip فایلهای جدید اعتباربخشی

docتقویم زمانی بازدید های اعتباربخشی درسال94

 

پیوست ها:

اكسل 94جديد.rar حجم فایل:19.10 مگابایت